Klinische paden

klinische padenDe voorbije twee jaar werkte de PAAZ ook zes zorgpaden uit rond alcohol, angst- en stemmingsstoornissen, medicatieafhankelijkheid, psychose, suïcidepreventie en burn-out. Alle zorgpaden vertrekken vanuit de noden en behoeften van de patiënt en werden opgesteld aan de hand van de patiëntenervaringen.

 

“Onze zorgpaden zijn een ideaal middel om het behandelproces beter te organiseren. Het impliceert kortere wachttijden, effectieve afstemming, snelle doorstroom en –waar mogelijk- proactief ontslagbeleid. Bovendien hebben zowel patiënten als hun hulpverleners nu een goed zicht op wat er in elke fase van de behandeling concreet gedaan wordt.”