Therapeutische visie

psychiatrieOp onze PAAZ hanteren we een “patiëntgerichte benadering”.

 

Door continu zorgvuldig de voor- en nadelen van verschillende benaderingswijzen te wikken en te wegen, streven we ernaar dat die benaderingswijze gekozen wordt die het meest aansluit bij de waarden, wensen en behoeften van de patiënt.

 

Iedere patiënt is een uniek persoon die ook als unicum behandeld moet worden.

 

Bovendien zijn in de meeste hulpverleningssituaties verschillende benaderingswijzen aan te geven. Meerdere mogelijkheden worden gehanteerd om te streven naar een zinvolle en verantwoorde verandering.

 

Doorheen het gehele behandelproces loopt de rode draad van methodisch handelen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat alle leden van ons multidisciplinair team doelgericht, bewust en procesmatig op weg gaan met de patiënt.

 

Tijdens de gesprekken die de patiënt voert met de hulpverleners van ons multidisciplinair team, wordt hij/zij actief betrokken bij het nemen van beslissingen.

 

In de huidige maatschappij is het voor een persoon van belang dat deze zoveel mogelijk gestimuleerd wordt om zelf zijn/haar zorgproces te handhaven. M.a.w. we stimuleren de patiënt om zelf verantwoordelijkheid te nemen tijdens de behandeling via een actieve deelname en betrokkenheid. Na een korte observatieperiode wordt verwacht dat de patiënt zelf een aantal doelstellingen formuleert waaraan hij/zij zal werken tijdens het verblijf op de afdeling.

 

Een patiënt die goed geïnformeerd is over de behandelingsmogelijkheden, kan kiezen om zelf te beslissen of om de beslissing samen met het team te nemen.

 

De ervaring leert dat de patiënten hierdoor meer positieve verwachtingen ontwikkelen en dat een grotere overeenstemming wordt bereikt tussen hun voorkeuren en de feitelijke hulpverlening.

 

In feite zijn wij als verantwoordelijk verpleegkundigen de ambassadeurs van de patiënt. We vertegenwoordigen de belangen van de toegewezen patiënten, informeren hen gedurende het volledige behandelingsproces en staan in voor de individuele begeleiding. Dat gebeurt natuurlijk steeds in nauw overleg met het multidisciplinaire team.

 

Ons team streeft hierbij naar een maximale betrokkenheid van de patiënt bij zijn behandeling.