Wekelijkse patiëntenvergadering

De PAAZ vertrekt vanuit de vijf vormen van patiëntenparticipatie die het Vlaams Patiëntenplatform publiceerde: informatie, consultatie, advies, partnership en regie bij de patiënt. In de praktijk vertaalt zich dat onder meer in een wekelijkse patiëntenvergadering.

 

“Patiënten krijgen bij hun opname vaak zoveel informatie, dat ze niet alles onthouden. Daarom organiseren wij elke woensdagvoormiddag een patiëntenvergadering voor alle nieuwe patiënten. We leggen uit wat ze mogen verwachten, lichten het therapieprogramma toe en geven praktische informatie mee zoals de afdelingsafspraken, afspraken m.b.t. uitgang- en weekendregeling, aanwezigheid psychiaters en opnametermijn. Het betreft allemaal onderwerpen die de patiënten rechtstreeks en onrechtstreeks aanbelangen.”