Netwerkpartners

De PAAZ speelt een belangrijke rol in de maatschappij. Het heeft niet alleen als functie de crisisopvang, maar is ook een eerste aanzet tot behandeling: emotionele opvang, oppuntstelling van de medicatie, intensieve (psycho)therapie,…

 

Maar vooral: het uitwerken van een concreet transmuraal behandelplan. Hieronder vallen:

  • Artikel 107: Reling (Regio Limburgs Initiatief Geestelijke Gezondheidszorg)
  • Thuislozencentrum Sonar
  • CAD (centrum voor alcohol en andere drugs)
  • CGG (centrum voor geestelijke gezondheidszorg)
  • CAW (centrum algemeen welzijnswerk)
  • Ambulante therapeuten
  • Psychiatrische ziekenhuizen
  • Huisarts

 

Associatie PAAZ Jessa Ziekenhuis en PAAZ Sint-Franciscus Ziekenhuis zorgen voor een optimalisatie van de beschikbare bedden, waardoor een opname onmiddellijk of op korte termijn gegarandeerd wordt.