PAAZ

CannabisDe PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) is een open hospitalisatieafdeling die bedoeld is voor opnames van patiënten met acute psychische problemen of patiënten die in een crisissituatie verkeren. De opname gebeurt op vrijwillige basis. Concrete indicaties kunnen zijn: depressie, angst, relationele problemen, zelfmoordgedachten, psychosomatische klachten, levensloopproblemen, afhankelijkheid (medicatie, alcohol, (soft)drugs), burn-out, …

 

Met deze psychiatrische hulpverlening bieden we patiënten uit de regio, vanaf een leeftijd van 18 jaar, een gespecialiseerde en geïndividualiseerde behandeling aan. Voor patiënten met opiaatafhankelijkheid, een mentale handicap of ernstige gedragsstoornissen verwijzen we naar meer gespecialiseerde centra.

 

Deze PAAZ beschikt over 50 bedden verdeeld over 2 afdelingen, beide op campus Virga Jesse.

 

We werken met patiëntentoewijzing. Dat wil zeggen dat de persoonlijke opvolging door een verpleegkundige en/of een therapeut zal gebeuren. Deze staan in voor de individuele begeleiding in nauw overleg met de toegewezen afdelingspsychiater die de eindverantwoordelijkheid draagt.

 

De gemiddelde opnametermijn op onze PAAZ bedraagt 2 weken. De maximale opnametermijn bedraagt 4 weken.

 

Na oppuntstelling van diagnose en behandeling volgt een ontslag of een doorverwijzing voor een verdere behandeling ambulant naar onze dagkliniek, dagcentra,… Bij sommige patiënten die hier opgenomen worden, kan het zijn dat een korte crisisinterventie onvoldoende is. Het gaat dan doorgaans om een crisis die te situeren is in een lange geschiedenis van problemen. In samenspraak met het team kan dan hulpverlening op langere termijn in een psychiatrisch ziekenhuis geadviseerd worden.