Welkom op de afdeling MPD

MPD_BBM8349 MPD,staat voor Multifunctionele Psychotherapeutische Dagbehandeling en maakt deel uit van de opnameafdeling (PAAZ).

Het biedt een psychotherapeutisch programma aan voor volwassenen van 18 tot 65 jaar. 

 

Het programma voor de dagpatiënten spreidt zich over 4 dagen, maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag van 9u tot 16u.  Op woensdag en wettelijke feestdagen is er geen therapie. 

De behandeltermijn is maximum 12 weken.

Doelgroep

  • Mensen die op een bepaald moment in hun leven vastlopen op gebied van werk, studies, relaties, familiale situaties,…
  • Concrete indicaties kunnen zijn: depressie, relationele problemen, psychosomatische klachten, angst, levensloopproblemen, afhankelijkheid (medicatie/alcohol)…
  • Mensen die zich niet (meer) in een crisissituatie bevinden en zich buiten de therapie-uren kunnen handhaven
  • Als nazorgbehandeling na een PAAZ-opname

 

Mensen melden zich aan na verwijzing door huisarts, psychiater, ambulante centrum, PAAZ, ea...

 

Deze aanmelding gebeurt via een telefonisch contact met de verpleegkundige Ilse Mesotten die, indien aangewezen, een intakegesprek zal plannen.

 

In het intakegesprek wordt gecheckt of het therapeutisch aanbod tegemoet komt aan de gestelde hulpvraag.  Nadien wordt er in team beslist over de mogelijkheid tot deelname aan de dagtherapie.