Therapeutische visie

We werken vanuit een ‘patiëntgerichte benadering’, dit wil zeggen dat er niet met één standaardtherapie wordt gewerkt maar de benaderingswijze wordt gekozen die het meest aansluit bij de waarden, wensen en behoeften van de cliënt.

 

De cliënt wordt actief betrokken bij het onderzoeken van zijn eigen groeiproces.  Tijdens de therapieën kunnen daarom verschillende werkvormen worden ingezet.  De cliënt wordt gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen tijdens de behandeling via een actieve deelname en betrokkenheid.  De focus ligt op het zoeken naar passende oplossingen door te werken met concrete en haalbare doelstellingen.