Therapeutisch aanbod

Groepstherapie

Er wordt gedurende twaalf weken een groepsprogramma aangeboden in twee therapiegroepen.  De groepsindeling gebeurt op basis van de kenmerken van de individuele hulpvraag en de inzichten om hiermee om te gaan.

  • Actie-groep: structuur- en inzichtgroep Patiënten die naast het verzorgen van een goede dagstructuur (woonst/werk/vrijetijd/sociale contacten...) ook inzichtelijke vragen hebben en beter willen leren omgaan met zichzelf.
  • Focus-groep: inzichtelijke groep Patiënten die voornamelijk vragen hebben naar een beter begrijpen van zichzelf op persoonlijk en interactioneel vlak. Patiënten in deze groep hebben best reeds een bepaalde draagkracht.  

 

Praktisch

Dagelijkse aanwezigheid wordt verwacht van 9u tot 16u, met uitzondering van woensdag en de behandeltermijn ligt vast op 12 weken. Er worden geen uitzonderingen toegestaan voor vrije dagen of vakanties buiten de wettelijke feestdagen. Kostprijs: gemiddelde dagprijs van 6euro/dag. Medicatie wordt door patiënt zelf voorzien, middagmaal en parking zijn inbegrepen in prijs.

 

Individuele begeleiding

Naast de groepstherapie krijgt elke cliënt een therapeut toegewezen.  Deze staat in voor de opvolging van het individueel zorgproces.

 

Ook heeft de cliënt, bij gegronde indicatie, de mogelijkheid om de afdelingspsychiater te consulteren.