Hoe wordt het resultaat aangeleverd?

Elk verslag wordt elektronisch gevalideerd door de patholoog-anatoom; dit wordt als dusdanig vermeld op het verslag (verslagen worden dus niet meer ondertekend).

 

Na validatie wordt het verslag elektronisch doorgestuurd. Naargelang de aanvragende arts verschijnen deze gevalideerde verslagen:

 

  • hetzij in het elektronisch patiëntendossier Jessa Ziekenhuis
  • hetzij in het elektronisch patiëntendossier St Franciskus Ziekenhuis Heusden
  • hetzij in het elektronisch patiëntendossier AZ Diest
  • hetzij in het elektonisch patiëntendossier AZ Vesalius Tongeren
  • hetzij via Medibridge

 

De verslagen worden alleen afgedrukt en verstuurd naar de aanvrager indien de aanvrager te kennen heeft gegeven dat de elektronische versie alleen onvoldoende is.

 

Aan de patiënt zelf worden geen resultaten meegedeeld! Hiervoor wordt steeds verwezen naar de aanvrager/behandelende arts.