Hoe snel kun je het resultaat verwachten?

Kleine biopsies

Kleine biopsies die voor 15u30 toekomen en al voldoende gefixeerd zijn, worden in principe nog de dag zelf ingebed en ’s nachts doorgevoerd, zodat er de volgende dag al HE-coupes kunnen geproduceerd worden. Indien er geen diepere snedes en geen bijkomende (histochemische en/of immuunhistochemische) kleuringen nodig zijn om de diagnose te stellen, kan je het resultaat in de loop van deze dag verwachten. Indien er bijkomende kleuringen aangevraagd worden dien je minstens 1 extra dag te rekenen.

 

Grote resectiestukken

Grote resectiestukken vergen een langere fixatietijd dan kleine weefselfragmentjes, zeker indien er lymfeklieren dienen te worden gepreleveerd. Bovendien is extensief macroscopisch onderzoek nodig om gerichte biopsies te kunnen nemen. Hier kun je het rapport na ongeveer een week verwachten.

 

Niet-gynaecologische cytologies

Niet-gynaecologische cytologies die voor 15u30 toekomen en al voldoende gefixeerd zijn, worden in principe de volgende dag verwerkt. Als er geen paraffineblokje wordt vervaardigd en er geen bijkomende (cytochemische en/of immuuncytochemische) kleuringen nodig zijn om de diagnose te stellen, kan je het resultaat in de loop van deze dag verwachten. Indien er bijkomende kleuringen aangevraagd worden dien je minstens 1 extra dag te rekenen.

 

Cervicovaginale cytologies

Cervicovaginale cytologies worden niet prioritair geregistreerd en verwerkt. Zodra de dunnelaag preparaten klaar zijn, verbinden de pathologen zich ertoe om deze binnen enkele werkdagen te lezen.

 

Turn around time

Er wordt naar gestreefd om alle routine analyses van het hierboven beschreven pakket binnen een aanvaardbare tijd volledig af te werken, de zogenaamde TAT (Turn Around Time). Dit is het tijdsverschil tussen dag van registratie en dag van eerste validatie van het protocol met een voorlopig of definitief besluit. De TAT is afhankelijk van het soort staal.

 

Staal

Antwoordtijd

Frequentie uitvoeren analyses

Biopsies

4 werkdagen

dagelijks

Resectiestukken

6 werkdagen

dagelijks

Niet cervicovaginale cytologies

3 werkdagen

dagelijks

Cervicovaginale cytologies

5 werkdagen

dagelijks

Autopsies

2 werkweken

op aanvraag

 

De TAT´s die hierboven zijn beschreven zijn berekend over een volledig jaar, waarbij we hebben vastgesteld dat >90% van de stalen volledig afgewerkt zijn binnen de gestelde termijn. Voor analyses die worden uitbesteed, worden de TAT´s van de desbetreffende dienst gehanteerd.