Peroperatief spoedonderzoek

Peroperatief spoedonderzoek wordt minstens 1 dag van tevoren aangekondigd door de correct opgesteld operatielijsten (met aanduiding van vraag naar peroperatief spoedonderzoek) ter beschikking te stellen van de dienst pathologische anatomie.

 

  • Biopten in correcte maat van recipiënt aanleveren.
  • Volledig en correct ingevuld wit aanvraagformulier bijvoegen. (Behalve voor borst en tributaire lymfeklieren: groen aanvraagformulier bijvoegen).
    Steeds telefoonnummer op aanvraagformulier vermelden!
  • Sneltransport.

 

Indien men in de loop van de namiddag verwacht dat peroperatief spoedonderzoek na 17u nodig zal zijn, dient de dienst pathologische anatomie hiervan telefonisch verwittigd te worden voor 16u.

 

PDF icoonWit aanvraagformulier

PDF icoonGroen aanvraagformulier