Wat is pathologische anatomie?

In de dienst pathologische anatomie vindt het onderzoek van weefsels en cellen plaats. Een dergelijk onderzoek wordt doorgaans aangevraagd door clinici om tot een juiste diagnose te komen, maar kan ook kaderen in screeningsonderzoek of, wanneer de juiste diagnose al bekend is, gebeuren uit prognostische overwegingen.

 

De resultaten van het pathologisch onderzoek vormen een essentieel element in de klinische besluitvorming, maar worden steeds geïntegreerd met de bevindingen van het klinische onderzoek, de beeldvorming en de laboratoriumdiagnostiek.

 

Een pathologische diagnose vereist het verwijderen van stukjes weefsel of celmateriaal, waarvan men vermoedt dat ze aangetast zijn door een ziekteproces. De huidige technologie laat toe dergelijk materiaal, meestal onder vorm van kleine weefselfragmentjes (biopsies), relatief eenvoudig en pijnloos te bekomen van vrijwel alle organen in het lichaam.

 

Zelfs het onderzoek van cellen uit lichaamsvochten, of verkregen door schrapen of punctie/aspiratie, laat vaak verregaande diagnostiek toe.

 

Anderzijds worden ook grotere specimens, zoals heelkundige resectiestukken ontleed, waarbij de aard van het verwijderde letsel wordt vastgesteld en de omvang en de eventuele uitbreiding nagegaan; essentiële informatie om de verdere therapeutische houding te bepalen.

 

In bepaalde gevallen is het mogelijk, door middel van vriescoupe-onderzoek, al peroperatief een tentatieve diagnose te stellen die toelaat de omvang van de heelkundige ingreep aan te passen aan de aard van het vastgestelde letsel.

 

Pathologisch onderzoek vormt niet enkel een cruciaal element in de diagnose van tumoren, maar draagt vaak ook bij tot het herkennen van ontstekingsletsels zoals in de maag of de huid.