Wat doet onze dienst?

Het diagnostische arsenaal van de pathologen reikt verder dan het onderzoek dat routinematig gebeurt, zijnde het onderzoek van cytologische dunne-laag-preparaten gekleurd met een Papanicolaou kleuring en van histologische coupes gekleurd met een hematoxyline-eosine kleuring.

 

HE kleuring

Microscopisch beeld van een jejunum preparaat gekleurd met de hematoxyline-eosine kleuring.

 

Zo worden cytologische stalen verwerkt met een dunne laag techniek, die toelaat een meer representatief staal van in optimale omstandigheden gefixeerde cellen te onderzoeken.

 

PAP kleuring

Microscopisch beeld van een cytologisch dunne-laag preparaat gekleurd met de Papanicolaou kleuring.

 

Daarnaast beschikt de dienst pathologische anatomie over een uitgebreid arsenaal aan antistoffen voor aanvullend immuunhisto-/immuuncytochemisch onderzoek. Deze techniek is erg nuttig om letsels die moeilijk geïdentificeerd kunnen worden op de routinepreparaten alsnog accuraat te kunnen identificeren. Bovendien kan men bij sommige tumoren op basis van het immuunhistochemische profiel van het letsel voorspellen welke patiënten zullen reageren op een bepaald type van behandeling.

 

CK20 Kleuring Microscopisch beeld van dunne darm preparaat gekleurd met een antistof gericht tegen cytokeratine 20 (bruine kleur); De kernen zijn zichtbaar gemaakt door kleuring met hematoxyline (blauw)  

 

 

Bij specifieke aandoeningen, vooral hematologische maligniteiten, volstaat immuuncyto-/histochemisch onderzoek niet om een juiste diagnose te stellen of om het biologische gedrag van een letsel in te schatten. Daarnaast is de respons op meerdere recentelijk ontwikkelde doelgerichte behandelingen (‘targeted therapies’) bij longcarcinomen, colorectale carcinomen en maligne melanomen, sterk afhankelijk van het genetische profiel van de ziekte. In deze gevallen wordt weefsel bezorgd aan het Laboratorium voor Moleculaire Diagnostiek voor bijkomend moleculair genetisch onderzoek. De resultaten van deze onderzoeken worden vervolgens steeds geïnterpreteerd in het licht van de cyto-/histologische en immuuncyto-/histochemische resultaten. De lijst met mogelijke moleculair biologische onderzoeken kun je vinden via deze link.

 

Als discipline binnen het Jessa Ziekenhuis, het eerste geaccrediteerde ziekenhuis van België, streeft de dienst pathologische anatomie naar kwalitatief hoogstaande, efficiënte dienstverlening volgens de hoogste kwaliteitsnormen. In het kader hiervan wordt een sluitend kwaliteitssysteem op poten gezet die heeft geleid tot de erkenning van de dienst in 2013 en weer in 2018:

PDF icoonErkenning 2018-2023

 

De pathologen zijn nauw betrokken bij meerdere aspecten van de klinische besluitvorming, onder meer door hun aanwezigheid op het multidisciplinair oncologisch consult (MOC). Tijdens deze vergaderingen vindt overleg plaats tussen internisten, oncologen, radiotherapeuten, chirurgen, radiologen en pathologen om op basis van alle beschikbare gegevens over de tumor van een patiënt de optimale therapeutische houding te bepalen.

In het kader van geoptimaliseerde oncologische zorg worden ook alle gegevens met betrekking tot kankerdiagnostiek, uiteraard in geanonimiseerd formaat, bezorgd aan het Vlaams Centrum voor Kankerregistratie.

 

De dienst pathologische anatomie staat open voor meerdere wetenschappelijke en didactische initiatieven. Studenten van de Universiteit Hasselt, dokters-stagiairs van de Katholieke Universiteit Leuven en studenten Medische Laboratorium Technieken maken actief kennis met de dienst tijdens hun klinische en praktische stages.

 

Daarnaast werken de pathologen mee aan de wetenschappelijke activiteiten van andere diensten, door te participeren in klinische studies, het analyseren van preparaten, het fotograferen van stalen, de statistische verwerking van gegevens en door het geven van voordrachten.

 

Om dit brede takenpakket zo optimaal mogelijk in te vullen, beschikken de zeven pathologen, naast een brede algemene kennis over de pathologie, elk ook over specifieke competenties.

 

De dienst pathologische anatomie van het Jessa Ziekenhuis verwerkt en diagnosticeert naast de stalen uit de beide Hasseltse ziekenhuizen ook het cytologisch en histologisch materiaal uit het Algemeen Ziekenhuis Diest, het Sint Franciskus Ziekenhuis Heusden, AZ Vesalius Tongeren en het Medisch Centrum Tessenderlo.

 

Bovendien wordt er vlot samengewerkt met de diensten pathologie van de ziekenhuizen uit de regio.