Andere biopsies / Resectiestukken, resectie voor andere pathologie

  1. Specimen in een voldoende ruim recipiënt plaatsen, zodat er een zeer ruim volume formol toegevoegd kan worden.
  2. Onmiddellijk na afname fixeren met een ruime hoeveelheid neutraal gebufferde formol.
    Het is belangrijk om weefsel zo snel mogelijk na afname te fixeren. Dit maakt een optimale beoordeling van het staal mogelijk en bevordert de kwaliteit van de aanvullende onderzoeken.
  3. Correct en volledig ingevuld wit aanvraagformulier bijvoegen. Uur van afname en uur van fixatie vermelden. Uur van afname en uur van fixatie vermelden.
  4. Staal onmiddellijk naar verzamelpunt brengen.
  5. Standaard staaltransport.

 

PDF icoonWit aanvraagformulier

PDF icoonPrintversie procedure