Post-mortem onderzoek foetus / neonatus

Gelieve steeds expliciet op het aanvraagformulier autopsie te vermelden of het lichaam na onderzoek terug naar de ouders moet verstuurd worden voor begraving of crematie.

 

Zwangerschapsduur < 24 weken

  • Contacteer het secretariaat van de dienst pathologische anatomie (011 33 83 70) of buiten de normale werkuren, de patholoog van wacht (zie wachtlijst intranet of via dispatch 011 33 55 10), om de klinische vraag te bespreken.
  • Onmiddellijk na geboorte fixeren in een voldoende hoeveelheid neutraal gebufferde formol.
  • Het recipiënt, samen met de nodige klinische inlichtingen, via normaal transport naar de dienst pathologische anatomie versturen.

 

Zwangerschapsduur > 24 weken

  • Contacteer het secretariaat van de dienst pathologische anatomie (011 33 83 70) of buiten de normale werkuren, de patholoog van wacht (zie wachtlijst intranet of via dispatch 011 33 55 10), om de klinische vraag te bespreken.
  • De patholoog van wacht contacteert het mortuarium (011 30 86 70).

 

Placenta

  • Steeds de placenta meegeven voor pathologisch onderzoek!
  • Gelieve de placenta onmiddellijk na geboorte te fixeren in een ruime hoeveelheid neutraal gebufferde formol (de placenta moet “zwemmen” in de formol).
  • Stuur het recipiënt, samen met de nodige klinische inlichtingen, via het normaal transport naar de dienst pathologische anatomie.

 

PDF icoonAanvraagformulier voor autopsie