Transport van stalen

Alle aanvragen voor pathologisch onderzoek inclusief stalen, worden in het secretariaat de dienst pathologische anatomie ontvangen en geregistreerd.

 

Stalen van campus Virga Jesse

  • Gefixeerde stalen worden door de medische diensten verzameld en door de bodes van het ziekenhuis afgeleverd in het secretariaat van de dienst pathologische anatomie.
    NB : Sluit de recipiënten goed alvorens de bodes ze ophalen!

 

  • Niet gefixeerde stalen worden snel en apart afgeleverd door bodes of verpleegkundigen. Dit is ook van toepassing voor peroperatieve onderzoeken en dringende/ kritische stalen.

 

  • Medewerkers van de dienst pathologische anatomie of pathologen halen geen stalen op!

 

Stalen van Campus Salvator, AZ Diest, Sint-Franciskus ZH Heusden, AZ Vesalius, Medisch Centrum Tessenderlo

  • Gefixeerde stalen van deze ziekenhuizen worden opgehaald door een bode die de stalen vervolgens aflevert in het secretariaat van de dienst pathologische anatomie van het Jessa ziekenhuis.

 

  • Bij peroperatief onderzoek of vers materiaal wordt gebruik gemaakt van Ambuce, (tel: 03 355 36 95) voor het vervoer naar de dienst Pathologische Anatomie van het Jessa ZH, met uitzondering van het AZ Diest, die van een eigen taxi-dienst gebruik maken.
  *

Neem één dag vóór het peroperatief onderzoek plaatsvindt, contact op met het secretariaat pathologische anatomie en vermeld op welk tijdstip het vers materiaal verwacht kan worden, zodat de taxidienst geïnformeerd kan worden.

  * Neem op de dag van de ingreep nogmaals contact op met de dienst (minimaal 2 uur voor de uit te voeren ingreep), en informeer het secretariaat van de dienst pathologische anatomie van het precieze tijdstip waarop het vers materiaal verwacht kan worden, zodat de taxi op tijd aanwezig kan zijn.
  *  Voorzie het materiaal van een volledig ingevuld aanvraagformulier en vermeld het telefoonnummer van de arts / aanvrager die gebeld moet worden met het (voorlopige) resultaat.