Verse stalen

Gebruik een voldoende ruim recipiënt  voor het transport van verse resectiestukken naar de dienst pathologische anatomie (minstens 3x het volume van het resectiestuk), zodat er na een eerste verwerking in de dienst pathologische anatomie voldoende ruimte is voor het toevoegen van een overvloedige hoeveelheid neutraal gebufferde formol.

 

Voor verse biopsies die onmiddellijk verwerkt zullen worden, zoals lymfeklieren, is het aangewezen om een zo klein mogelijk recipiënt te kiezen.

 

Door steeds de correcte maat van recipiënt te kiezen, wordt voorkomen dat het weefsel in de dienst PA in een ander recipiënt dient overgebracht te worden, en wordt de afvalberg niet nodeloos vergroot.

 

PDF icoonTransportformulier vers weefsel