Fixatieven

 • Neutraal gebufferde formol (kleurloos) 
  voor biopsies en resectiestukken.

 

 • CytoRich Blue (blauw)
  voor sputum en urine (niet voor blaasspoeling, ureterspoeling, urethraspoeling!).

 

 • CytoRich Red (rood)
  voor niet-gynaecologische cytologies (incl. blaasspoeling, ureterspoeling, urethraspoeling), behalve sputum en urine.

 

 • CytoRich Preservative Fluid (kleurloos, in recipiënt)
  voor cervicovaginale cytologie.