Aanvaardbaarheidscriteria stalen

Aanvaardbaarheidscriteria

Identificatie:

 • Op elk recipiënt met patiënten materiaal dient een klever met de gegevens van de patiënt aangebracht te worden.
 • Elk aanvraagformulier behorende bij een recipiënt dient voorzien te zijn van dezelfde klever met de gegevens van de patiënt.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver om de stalen correct te identificeren
 • Niet correcte identificatie van het staal kan vertraging in de verwerking tot gevolg hebben. Indien het niet mogelijk blijkt het staal aan een bepaalde patiënt te koppelen, is diagnostiek uiteraard onmogelijk.

 

Aanbieden recipiënten:

 • Zorg dat de recipiënten goed gesloten zijn.
 • Bij verse stalen, op het recipiënt het woord “vers” vermelden, om te voorkomen dat het weefsel te laattijdig wordt behandeld. Voor richtlijnen zie deze website bij afname en insturen van stalen.
 • Gelieve geen cytologisch materiaal op te sturen in spuiten, maak de spuit leeg in een recipiënt en voeg een gelijke hoeveelheid fixatief toe, voor richtlijnen zie deze website bij Cytologie.
 • Gelieve geen naalden of spelden te gebruiken om resectie specimens te markeren, dit om prikaccidenten te voorkomen. Gebruik bij voorkeur draden.
 • Eventueel gekende relevante infecties (Tbc, HIV, MRSA, enz.) vermelden op het aanvraagformulier en het recipiënt.
 • Verstuur geen beschadigde recipiënten.
 • Respecteer de fixatierichtlijn zoals die is beschreven op deze website.

 

Afkeuringcriteria

Indien op het aanvraagformulier en/of het recipiënt geen of niet correcte patiëntidentificatiegegevens vermeld zijn, of indien er een discordantie bestaat tussen de patiëntidentificatiegegevens aanwezig op het aanvraagformulier en het recipiënt, of indien het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld, kan dit leiden tot vertraging in het verwerken van het ingestuurde staal en bijgevolg ook vertraging in de diagnostiek, en in het ergste geval zelfs tot weigering van het staal.

 

Deze werkwijze is in het belang van de patiëntveiligheid en wordt ons bovendien opgelegd in het kader van de verplichte kwaliteitscontrole.

 

Consulteer voor uitgebreide richtlijnen i.v.m. staalafname, -fixatie en transport de verschillende onderdelen van deze website.