Een opname in het daghospitaal

Van harte welkom op de dienst daghospitalisatie.

Onze dienst bevindt zich op de eerste verdieping in de A-blok van het ziekenhuis.

 

bewegwijzeringA1

 

terug naar boven Wat kan u, vóór uw opname in het daghospitaal, reeds in orde brengen?

Uw inschrijving voor opname in het daghospitaal

U kan zich aanmelden bij de opnamedienst van het ziekenhuis op de dag van de opname, ofwel enkele dagen voor de opname.

 

De volgende documenten en gegevens heeft u nodig voor uw administratieve inschrijving in orde te brengen:

 • Uw identiteitskaart
 • SIS-kaart en kleefvignetten van het ziekenfonds
 • Indien het een arbeidsongeval betreft:
  • naam en adres van de werkgever
  • naam en polisnummer van de arbeidsongevallen-verzekering

 

De openingsuren van de opnamedienst zijn:

 • Tijdens de weekdagen: van 7u30 tot 16u30.
 • Op zaterdag: van 13u30 tot 15u30.

 

Ook voor een dagopname kunt u een keuze maken tussen een éénpersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer. Bij uw inschrijving zal men u vragen een verklaring te tekenen waarop uw kamerkeuze en de te betalen opleg voor een privé-kamer vermeld staan.

Gelieve er rekening mee te houden dat wanneer uzelf een privé-kamer aanvraagt, de behandelende geneesheren tot 100% supplementair ereloon kunnen aanrekenen, zowel op de medische activiteiten als op de toezichthonoraria

De opnamedienst zal u hierover graag meer informatie geven.

 

Preoperatieve onderzoeken

De mogelijkheid bestaat dat uw behandelende geneesheer graag enkele bijkomende onderzoeken bij u wil laten uitvoeren, vooraleer over te gaan tot de ingreep (hartonderzoek, bloedafname, foto's van de longen). Deze onderzoeken kunnen in samenspraak met uw behandelende geneesheer enkele dagen voor de opname uitgevoerd worden, hetzij in het ziekenhuis, hetzij bij de huisarts. In het laatste geval zult u de uitslagen van bij uw huisarts moeten meebrengen. Dit betekent zowel voor u als voor ons een organisatorisch gemak en zal uw dagopname vlotter laten verlopen.

 

terug naar boven Wat moet u meebrengen bij een opname?

Medische gegevens:

 • Brief van uw verwijzende geneesheer, met een overzicht van uw preoperatieve onderzoeken
 • Radiografieën (foto's) en andere geneeskundige documenten
 • Bloedgroepkaart
 • Lijst van geneesmiddelen die u inneemt
 • Lijst van producten waarvoor u allergisch bent

 

Persoonlijk:

 • Geen waardevolle voorwerpen aandoen of meebrengen
 • Geen make-up of nagellak opdoen
 • Klein toiletgerief
 • Nachtkleding is niet nodig: u krijgt een operatiehemdje aan

 

Administratieve documenten:

 • Identiteitskaart en SIS-kaart
 • Formulieren voor werkonbekwaamheid van de werkgever
 • Formulieren voor hospitalisatieverzekering (eventueel)

 

terug naar boven Uw dagopname in functie van uw verdoving

Hieronder vindt u enkele richtlijnen in verband met uw opname op de dienst daghospitalisatie. Lees ze aandachtig. Ze zijn opgemaakt ter bevordering van uw veiligheid en comfort.

 

De voorbereiding op uw ingreep, uw verblijf in het dagziekenhuis en uw ontslag zijn in grote mate afhankelijk van de verdoving die gebruikt wordt om uw ingreep of onderzoek uit te voeren.

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ingrepen of onderzoeken:

 • onder algemene verdoving (narcose),
 • onder plaatselijke verdoving,
 • onder epidurale verdoving d.m.v. een ruggenprik.
 • onder  locoregionale plexus- of scalenus verdoving.

 

Algemene verdoving (narcose)

Indien u een onderzoek of ingreep onder algemene verdoving ondergaat, dan gelden de volgende richtlijnen:

 • Nuchter blijven: dit wil zeggen dat u de dag voor de ingreep, vanaf middernacht, niets meer mag eten en drinken. De dag voor de opname wordt er best ook niet meer gerookt.
 • Op de afdeling zal men u ongeveer 4 uur na de narcose een glas water aanbieden.
 • U mag het ziekenhuis verlaten na toestemming van de behandelende geneesheer. U moet zich op weg naar huis laten vergezellen door een volwassen persoon.
 • Indien u zich goed voelt, mag u thuis een lichte maaltijd gebruiken.
 • De normale voeding mag hernomen worden de dag na de ingreep.
 • De eerste 24 uur na de behandeling:
  • mag u geen voertuigen besturen;
  • mag u geen machines en/of elektrische toestellen bedienen die u letsels kunnen toebrengen;
  • mag u geen alcoholische dranken nuttigen;
  • moet u onder toezicht blijven van een volwassen persoon; neemt u best geen belangrijke beslissingen of tekent u best geen belangrijke documenten.

 

Plaatselijke verdoving

Indien u een onderzoek of een ingreep ondergaat onder plaatselijke verdoving gelden de volgende richtlijnen:

 

De behandelende geneesheer laat u weten of u al of niet nuchter moet zijn.

 • U krijgt na de ingreep een lichte maaltijd op de afdeling.
 • U mag het ziekenhuis verlaten na toestemming van de behandelende geneesheer.
 • Op weg naar huis laat u zich best vergezellen door een volwassen persoon.
 • De eerste 24 uur na de ingreep mag u geen alcoholische dranken nuttigen.

 

Epidurale verdoving (ruggenprik)

Indien u een ingreep of een onderzoek ondergaat onder loco-regionale verdoving door middel van een ruggenprik, gelden de volgende richtlijnen:

 • Nuchter blijven: dit wil zeggen dat u de dag voor de ingreep, vanaf middernacht, niets meer mag eten en drinken.
 • U krijgt ongeveer één uur na de ingreep een lichte maaltijd op de afdeling.
 • Bedrust is verplicht gedurende de eerste 4 uur na de ruggenprik.
 • U moet gewaterd hebben voor uw ontslag.
 • U mag het ziekenhuis verlaten na toestemming van de behandelende geneesheer.
 • Op weg naar huis moet u zich laten vergezellen door een volwassen persoon.
 • De eerste 24 uur na de ingreep mag u geen alcoholische dranken nuttigen.

 

Locoregionale plexus- of scalenus verdoving.

Indien u een arm of schouder ingreep of manipulatie ondergaat kan uw arts u een verdoving hebben voorgesteld waarbij:

 • Bij een scalenus verdoving zal een verdoving worden ingespoten t.h.v. de hals streek om de schouder regio te verdoven ( bv. Bij een schouder arthroscopie ) Deze prik en injectie kan initieel wat onaangenaam zijn maar nadien zal uw normaal gezien tot 12 uur verdoofd zijn. Als u rustig bent en geen hoge bloeddruk hebt kan de ingreep sosms zelfs onder deze loco-regionale verdoving doorgaan zonder algemene narcose. Deze verdoving heeft als voordeel dat u na de ingreep geen pijn heeft en dat u minder ongemakken heeft die gepaard gaan bij een algemene narcose.
 • Bij een plexus verdoving zal de hele arm verdoofd worden door een injectie te geven t.h.v. de zenuw bundels (plexus)in de oksel. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij de scalenus verdoving ( zie hierboven ).

 

terug naar boven Uw ontslag uit het dagziekenhuis

 • U mag het ziekenhuis verlaten na toestemming van uw behandelende geneesheer. Normaal komt de Dr. assistent of uw Dr. orthopedist zelf u nog zien voor het ontslag.
 • Moest u door omstandigheden niet meer gezien worden vóór uw ontslag dan kunt u best daags nadien met uw arts telefonisch contact opnemen : 011 - 288888.
 • Indien u voor uw ziekenfonds of uw verzekerings-maatschappij een attest van verblijf nodig heeft, kan u dit op de opnamedienst laten invullen.
 • Attesten van arbeidsongeschiktheid worden u op de dienst daghospitalisatie bezorgd.
 • Bij het verlaten van het ziekenhuis laat u zich best begeleiden door een volwassen persoon.
 • Volg stipt de raadgevingen van uw geneesheer in verband met uw verdere nabehandeling.
 • Eventuele medicatie die u dient in te nemen of een medicatievoorschrift wordt u meegegeven vanuit de dienst daghospitalisatie.
 • Zorg dat u een pijnstillend geneesmiddel in huis hebt.
 • Bij het optreden van problemen, volgend op uw behandeling, kan u terecht bij:
  • uw huisarts
  • uw behandelende geneesheer 011  28 88 88
  • de dienst spoedgevallen: tel. 011 30 99 70

 

Ongeveer twee maanden na uw dagopname zal u een ziekenhuisfactuur ontvangen.

  

terug naar boven Tot slot ...

 • Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met onze dienst.
 • Ook tijdens uw verblijf op de afdeling daghospitalisatie mag u zich met uw vragen en problemen steeds richten tot het verplegend en verzorgend personeel.
 • Indien uw opname in het daghospitaal niet kan doorgaan, gelieve ons daarover te verwittigen.

 

Telefoonnummer van de afdeling:

 

De dienst daghospitalisatie is tijdens de weekdagen tussen 7u00 en 19u00 rechtstreeks bereikbaar op het telefoonnummer

011 30 91 10.

 

terug naar boven De hoofdverpleegkundige

De hoofdverpleegkundige van de dienst daghospitalisatie is

mevr. Ria Van Overstraeten.

 

Wij wensen u verder nog een goed herstel!

De geneesheren orthopedisten en het personeel van de afdeling daghospitalisatie