De springvinger en springduim

Een pees schuift in een peesschede. Als deze peesschede te nauw wordt of de pees ontstoken en gezwollen is, wordt dit glijmechanisme gestoord en kan de pees blokkeren. Als deze pees blokkeert, ontstaat er een verspringend gevoel.

 

Men spreekt dan van een springvinger of een springduim. Vaak is er uitstralende pijn naar de handpalm en de vinger zelf.

  

Als de klachten te erg worden en een eventuele infiltratie ook geen beterschap geeft, is soms een kleine operatie nodig.

 

Preoperatieve onderzoeken

Preoperatieve onderzoeken worden door onze anesthesisten enkel aangevraagd boven de 40 jaar ofwel als er ernstige pathologieën zijn waarvoor u al medicatie neemt.

 

Boven de 40 jaar wordt routinematig een film van het hart en een bloedonderzoek gevraagd.

Een foto van de longen is enkel nodig bij oudere patiënten of als er longproblemen gekend zijn.


Indien u suikerziekte heeft, moet u dit steeds doorgeven, samen met het type behandeling.

Gelieve steeds een lijst van de medicatie die u neemt, mee te brengen alsook de medicatie zelf.

Indien u bloedverdunners neemt, dienen deze op tijd te worden afgebouwd volgens schema via de huisarts.

 

Wees minstens 6 uren nuchter voor de operatie  !

(niet drinken, eten of roken)

 

trigger-incisies De operatie

De operatie gebeurt ambulant of via daghospitalisatie en steeds onder plaatselijke of regionale verdoving.

U kunt dus zeker dezelfde dag het ziekenhuis verlaten.

Via een kleine incisie in de handpalm wordt de peesschede opgezocht en ingesneden.  Op die manier wordt de pees vrijgelegd zodat plooipezen van uw vinger zich terug vrij kunnen bewegen.

 

De operatie zelf duurt niet lang maar u zult toch een paar uren in het operatiekwartier verblijven.

Na de operatie wordt een compressief verband aangelegd.

 

Postoperatieve zorgen en revalidatie

trigger-pulley Het compressief verband kan na enkele dagen verwijderd worden maar de wonde zelf moet bedekt blijven tijdens de verdere heling.

 

Het is noodzakelijk om snel met de vingers te bewegen.

Als het gaat om een triggerduim zullen zowel de plooi- als de strekbewegingen als de bewegingen naar de andere vingers toe moeten geoefend worden.

 

Na een 10 à 14 dagen kunnen de hechtingen door uw huisarts verwijderd worden.

Een controle op onze afdeling is enkel nodig als er zich problemen zouden voordoen.

 

Mogelijke problemen en complicaties

Na dergelijke ingreep kan er vaak gedurende meerdere weken een lokale zwelling ontstaan. 

 

Vooral bij de ingreep t.h.v. de duimen kan er een (meestal tijdelijke) voosheid ontstaan in de top van de duim.

 

Daarnaast bestaat er altijd het risico op wondinfecties of dystrofie.

 

Een recidief van 1 springvinger is zeldzaam maar vaak kunnen andere vingers op later tijdstip wel een gelijkaardige pathologie vertonen.