Situering

In navolging van het KB van 13 februari 2020 betreffende de Medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen (BS 20.02.20) meer bepaald artikel 85, worden door het Ziekenhuis Oost – Limburg en het Jessa Ziekenhuis een online opleiding ‘ Stralingsprotectie‘ verstrekt in 2021.

 

Deze basisopleiding omvat 50 uren.