Situering

In navolging van het KB van 20 juli 2001 betreffende het gebruik van ioniserende stralen

(Belgisch Staatsblad 30/08/01), meer bepaald artikel 53§2, worden door het Ziekenhuis Oost – Limburg en het Jessa Ziekenhuis een basisopleiding ‘ Stralingsprotectie ‘ verstrekt tijdens het voorjaar 2019.

 

Deze basisopleiding omvat 50 uren. Aansluitend wordt er een specifieke opleiding van 10 uren verstrekt voor personeelsleden van de diensten nucleaire geneeskunde en/of radiotherapie.