Het ontwerp in 7 troeven

Op onderstaande tekening zie je het wedstrijdontwerp van het ontwerpteam rond Osararchitects nv, Robbrecht en Daem. Het gaat om een ruwe schets en visie. Samen met Jessa (medewerkers en artsen), met de vergunningverlenende overheden (Provincie Limburg en stad Hasselt) en met de buurtbewoners zullen we hieraan verder werken, om uiteindelijk te komen tot een gedragen totaalconcept.

 

We zijn ervan overtuigd dat dit een toekomstwaardig ontwerp is dat een uitstekende startbasis is om verder op door te denken. Wij zien alvast de volgende troeven:

 

  1. Voor elk zorgprofiel een vleugel op maat
  2. Een menselijk ontwerp
  3. Een 'helend' spel van licht, groen en ruimte
  4. Een toekomstwaardig plan
  5. Een duurzaam ontwerp
  6. De logische ontsluiting
  7. De overtuigende verbinding met Pietelbeek Zuid

 

Bij een investering als deze moeten we ver vooruit denken. Dat is niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk. De keuzes die we maakten zijn zeer grondig gewikt en gewogen. We lieten ons door Team Vlaams Bouwmeester bijstaan in onze zoektocht naar het meest geschikte ontwerpteam dat onze hoge en ruime ambities kan realiseren. Die begeleiding heeft belangrijke inzichten opgeleverd. We zijn ons ervan bewust dat dit project moet passen in een globale visie, in hoe de stad, de provincie en zelfs Vlaanderen het gebruik van onze open ruimte ziet. Om die redenen hebben we de voorbije twee jaar grondige voorstudies gedaan.

 

zicht op campus SAL 20210324_Ontwerp_Robb