Onze richtlijnen voor de huisarts naar aanleiding van bariatrie

Heelkundige behandeling van morbide obesitas vergt een multidisciplinaire aanpak. Ook uw advies hierin is cruciaal. Onze pré-operatieve adviezen worden neergeschreven tijdens een multidisciplinair overleg en aan u doorgestuurd.

 

Pré-operatieve voorbereiding

 • Berekening bmi
 • Berekening buikomtrek
 • Bloedname met complet, ionogram, levertesten, stolling, glucose nuchter, cholesterol, ijzer, vit B12, FZ, TSH, vrij T4, cortisol na 1mg dexamethasone, CBG, insuline en Vit D. De dexamethose krijgt de patiënt mee van mij.
 • ECG
 • Wettelijk document invullen dat uw patiënt gedurende 1 jaar op dieet geweest is en we vragen uw toestemming tot het uitvoeren van de bariatrische ingreep.

 

Post-operatief

Onmiddellijk post-operatief:

 • Wondcontrole.
 • Relatieve rust gedurende enkele weken.
 • PPI 40 mg/d, drie maand
 • Laag moleculair gewichtsheparine toe te dienen gedurende 20 dagen. dosis afhankelijk van het gewicht
 • Dieet op geleide van de brochure die meegegeven werd.

 

We voorzien een opvolging om de drie maand gedurende het eerste jaar, en om de zes maand gedurende het tweede jaar. Na 1 jaar gebeurt er een herevaluatie door onze endocrinoloog.

 

Het eerste jaar dient er ook een polyvitamine preparaat dagelijks ingenomen te worden.

 

Een biochemie moet om de drie maand gecontroleerd worden met Co, ionogram met Ca en Mg, stolling, glycemie, nierfunctie, lipidogram, leverfunctie, Fe, Foliumzuur, vit D en vit B 12.

 

Specifieke items

 • Zwangerschap
  Uw patiënt kan best de eerste 12 tot 18 maanden niet zwanger raken. Nadien stellen zich hiertoe geen problemen meer en kan zelfs de vruchtbaarheid toegenomen zijn. Een goede opvolging en een goed dieet zijn natuurlijk noodzakelijk.       

 

 • Orale contraceptie
  Voor vrouwen geldt dat orale contraceptiva (de pil) minder goed kunnen worden opgenomen in het lichaam na de ingreep. Dit wil zeggen dat de betrouwbaarheid ervan niet gegarandeerd kan worden. Alternatieven zijn de NUVA ring, spiraal, percutane preparaten, ea.

 

 • Eventuele plastische en esthetische ingrepen
  Deze ingrepen worden het best pas uitgevoerd na het bereiken van een stabiel gewicht.

 

 • Mogelijke tekorten
  IJzer: orale substitutie
  Vitamine B12: IM substitutie
  Vitamine D: orale subsitutie

 

 • Dumping: behandeling: dieet
  Bij overmatige dumping:
  verwijzing naar de endocrinoloog voor een lange glucose intolerantie test
  medicamenteuze behandeling

 

 • Haaruitval: zinksubstitutie

 

Acute problemen

 • Lekkage ter hoogte van een anastomose.  Dit kenmerkt zich door pijn en plotse tachycardie.  Een dringende opname is noodzakelijk.
 • Interne herniatie (foto)
  Een dringende opname is noodzakelijk.

 

interne herniatie