Intake en behandelmethodes

 

U kan op eigen initiatief, of op verwijzing van uw huisarts, een afspraak maken voor een intake gesprek met Sandra Latet, Ilke Steyls, of Annemie Juvyns, de coördinatoren van het obesitascentrum. Een afspraak maakt u best via de afsprakenbalie op het nummer 011 33 55 77.

 

5203_LATET SANDRA

Sandra Latet

5000209_STEYLS ILKE

Ilke Steyls

4203_JUVYNS ANNEMIE

Annemie Juvyns

 

Tijdens dit intake gesprek wordt een individueel dossier van u opgemaakt. Er wordt samen met u bekeken welk de beste aanpak is voor ú en dit wordt uitgebreid besproken. U wordt geïnformeerd over de behandeling en u krijgt uitleg over de verschillende onderzoeken die eventueel noodzakelijk zijn om uw gezondheidsproblemen beter in kaart te brengen. Dit intake gesprek duurt een half uur en kost 26 euro.

 

Indien er geopteerd wordt voor een chirurgische aanpak, krijgt u hierover nog een uitgebreide uitleg in een infosessie. Deze is gratis.

 

Een definitief advies krijgt u pas als alle onderzoeken gebeurd zijn en als de resultaten multidisciplinair besproken zijn.

 

U kan steeds vragen stellen en op elk moment bedenktijd nemen over het voorgestelde traject of het advies van de definitieve behandeling.

 

 

Behandelmethodes

De BMI-waarde en eventuele gezondheidsproblemen bepalen de behandeling van het overgewicht. De verpleegkundig coördinator van het Obesitascentrum Hasselt zal hiervan een analyse maken en de mogelijke behandelingen met u overlopen.

 

Uw BMI-waarde bepaalt voor welke behandeling u in aanmerking komt. Dit kan gaan van een conservatieve behandeling tot een chirurgische behandeling.

 

Onderstaande beslissingsboom geeft de mogelijke behandeling op basis van uw BMI-waarde weer en stelt u ook in de mogelijkheid om de bijhorende brochure te raadplegen.

 

beslissingsboom2

  Brochure   Brochure   Brochure   Brochure