Wettelijke bepalingen

In de hogere gewichtscategoriën is het effect van een niet-chirurgische behandeling beperkt en ook van tijdelijke aard (jo-jo-effect). Bij het herhaaldelijk falen van conservatieve behandelingen,is chirurgische behandeling de enige optie om tot blijvend en voldoende gewichtsverlies te komen.

 

dikke man2

 

De patient moeten dan wel aan strikte voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen:

 

BMI en comorbiditeiten

 • BMI > 40 of
 • BMI > 35 + diabetes mellitus of
 • BMI > 35 + hypertensie ( 3 medicamenten) of
 • BMI > 35 + slaapapnoe (polysomnografie) of
 • BMI > 35 + een falende eerdere bariatrische ingreep

 

Algemene voorwaarden

 • vanaf 18 jaar
 • minstens 1 jaar dieet gevolgd
 • bereidheid tot levenslange follow-up
 • na multidisciplinair overleg en met schriftelijk akkoord van endocrinoloog/gastroenteroloog, psycholoog/psychiater, chirurg en huisarts

 

Contra-indicaties:

 • zwangerschap
 • patient met sterk verminderde intellectuele capaciteiten
 • overmatig alcohol- of druggebruik
 • andere ziektes, verantwoordelijk voor het overgewicht

 

Elke chirurgische ingreep houdt een risico op complicaties in. Vooraleer u voor een operatieve behandeling kiest, dient u zich te informeren bij de chirurg over de voor- en nadelen, de mogelijke complicaties en beperkingen. Het multidisciplinaire team dat u begeleidt vóór de ingreep zal u  ook nadien blijven begeleiden.

 

Welk soort ingrepen?

De verschillende ingrepen die worden uitgevoerd ter behandeling van morbide obesitas berusten op een principe van innamebeperking (restrictieve procedure), opnamebeperking (malabsorptieve procedure) of een combinatie van de twee.

 

Wij adviseren op basis van de leeftijd en BMI van de patient maar ook op basis van eetgewoonten, eetgedrag en comorbiditeiten.

 

Alle bariatrische ingrepen worden in ons centrum laparoscopisch (kijkoperatie) uitgevoerd, tenzij de patiënt een slechte kandidaat blijkt te zijn b.v. door een eerdere buikoperatie of tenzij tijdens de ingreep blijkt dat een klassieke operatie veiliger is dan een kijkoperatie.