Eerste contact

Indien u telefonische een afspraak maakt voor onze obesitasraadpleging,  zal u per post een vragenlijst ontvangen, die u moet invullen en meebrengen naar de raadpleging. Deze vragenlijst zal dan met u overlopen worden.  

 

Verder wordt uw kind bij deze eerste raadpleging gemeten, gewogen en  onderzocht. We zoeken naar tekenen die eventuele onderliggende hormonale of erfelijke ziekten in het licht kunnen stellen. We hebben ook aandacht voor tekenen die zouden kunnen wijzen op verwikkelingen van het overgewicht.  Lengte en gewicht worden uitgetekend op referentiecurves om zo de ernst van het overgewicht te bepalen.

 

Op het einde van dit eerste contact  zal er een multi-disciplinaire dagopname gepland worden met aanvullende onderzoeken en een muti-disciplinaire evaluatie door diëtiste, psychologe en kinesiste. Op een daaropvolgend consult bij het ganse team zullen de mogelijkheden voor een verdere begeleiding met u worden besproken.