12-16 jaar

De behandeling start met een weekopname (maandag tem vrijdag) in het ziekenhuis. Tijdens de opname is er aandacht voor gezonde voeding en psychologische aspecten. Dagelijks zijn er bewegingssessies. Daarnaast kunnen er indien nodig medische onderzoeken gepland worden. Aan het einde van de opname wordt er tijdens een gesprek samen met de ouders een advies geformuleerd voor de verdere aanpak van het gewichtsprobleem.

Na de weekopname is er een frequente opvolging door de diëtiste en psychologe en dit gedurende minimum 1 jaar. Vrijblijvend kan er gekozen worden voor een bijkomend bewegingsprogramma.
Om de 3 à 6 maanden wordt er een consult bij de behandelende kinderarts voorzien.

De weekopnames gaan maandelijks door met een minimum van 3 en maximum 5 jongeren.