Professionals

Formulieren

PDF icoonAanvraagformulier

PDF icoonContrastscreening

PDF icoonCardiale PET - Voorbereiding

PDF icoonCardiale PET - Maaltijd

 

Info voor verwijzers

FDG PET/CT: principe

Tumorcellen zijn voor hun energiebehoefte sterk afhankelijk van glycolyse. Omdat glycolyse minder ATP oplevert dan de normale Krebs-cyclus, is een verhoogde opname en consumptie van glucose nodig. Dat wordt mee mogelijk gemaakt door verhoogde expressie van glucosetransporters in het celmembraan van de tumor (m.n. GLUT-1 en GLUT-3).

 

18F-FDG of fluoro-deoxy-glucose wordt op dezelfde wijze opgenomen als glucose en gefosforyleerd zodat18F-FDG-fosfaat ontstaat. Anders dan glucosefosfaat, wordt 18F-FDG niet verder gemetaboliseerd en zeer traag gedefosforyleerd. Het kan dus gebruikt worden voor beeldvorming van tumoren en andere ziekteprocessen waarbij een verhoogd (of verlaagd) glucose/energiemetabolisme bestaat zoals hersenpathologie, hartspierweefsel, infectie, inflammatie.

 

Indicaties

 • Oncologische indicaties
  • hersentumoren
  • hoofd-halstumoren
  • schildkliertumoren
  • neuro-endocriene tumoren
  • longtumoren
  • borsttumoren
  • slokdarmtumoren
  • maagtumoren
  • colontumoren
  • rectumtumoren
  • tumoren van het anaal kanaal
  • levertumoren
  • galwegtumoren
  • pancreastumoren
  • GIST
  • Bijniertumoren
  • ovariumtumoren
  • endometriumtumoren
  • cervixtumoren
  • vulvatumoren
  • prostaattumoren
  • testistumoren
  • penistumoren
  • melanoom
  • spinocellulair carcinoom
  • Hodgkin's lymfoom
  • Non-Hodgkin's lymfoom
  • MSK-sarcoom
  • CUP
  • PNS
  • pediatrie
  • radiotherapie

 

 • Cardiale pathologie
  • Studie van de viabiliteit van het betrokken myocard bij coronaire insufficiëntie waarvoor een heelkundige ingreep wordt voorzien.
  • Onderzoek van de hersenen bij epilepsie

 

 • Voor heelkundige ingreep om een epileptogene haard bij therapieresistente epilepsie te localiseren.

 

 • Onderzoek van het volledige lichaam bij infectieuze of inflammatoire pathologie
  • koorts bij immuunsupressie
  • FECI
  • sepsis
  • bacteriemie
  • inflammatoir syndroom
  • perifere osteomyelitis
  • spondylodiscitis
  • systemische vasculitis
  • systemische sarcoïdose
  • bacteriële endocarditis
  • infectie vasculair of intracardiaal implant

 

 • Onderzoek van de hersenen bij neurodegeneratieve pathologie
  • Bevestiging of uitsluiting van de diagnose van een neurodegeneratieve aandoening van het Alzheimer-type bij patiënten met een MMSE >= 24,  waarbij de farmacologische therapiekeuze op beslissende wijze wordt beïnvloed.

 

 • Bevestiging of uitsluiting van een Parkinson-plus syndroom bij parkinsonisme en afwijkende DAT- SPECT, waarbij de farmacologische therapie met dopamine-agonisten op beslissende wijze wordt beïnvloed.

 

Aanvraag

Zie boven.

 

Voorbereiding

 • Algemeen (geen diabetes)
  • vanaf 6 uur voor het onderzoek nuchter zijn (zo niet wordt de FDG onder invloed van de insuline opgenomen door de spieren en niet door de tumor). Dit geldt zowel voor eten als voor drank die calorieën bevat. We vragen ook om de toediening van parenterale, enterale voeding en glucose-infusen te onderbreken. Water drinken mag wel.
  • medicatie mag verder ingenomen worden (met uitzondering van medicatie voor diabetespatiënte
  • geen zware fysieke inspanningen doen de dag voor en de dag van het onderzoek.

 

 • Diabetes: voor patiënten geldt een strikt voorbereidingsschema.

 

 • Cardiale pathologie: voor patiënten die een onderzoek ondergaan om cardiale pathologie uit te sluiten, geldt een algemeen voorbereidingsschema (zie boven).

 

 • Nierfalen: voor patiënten met nierfalen bij wie toch een contrast-CT noodzakelijk moet de aanvragende dienst een voorbereidingsschema voorzien (zie boven).

 

 • Allergie voor contraststoffen: bij patiënten met eerdere ernstige allergische reacties die toch een contrast-CT nodig hebben, is een voorbereidingsschema noodzakelijk (zie boven).

 

Verloop van het onderzoek

 • Een standaard PET-onderzoek maakt een total bodyscan van kruin tot en met midfemur.
 • Het standaard CT-onderzoek is een CT-scan met isotoon contrast (Iomeron) in de post-arteriële fase over hetzelfde veld als dat van de PET, nl. kruin tot en met midfemur, tenzij anders vermeld.
 • Het onderzoek start met een vingerprik om de glycemie te meten. Bij een waarde >200 mg/dl wordt met arts besproken of het onderzoek kan doorgaan. Als de arts oordeelt dat de glycemie te hoog is, zodat de opname door de target onaanvaardbaar gestoord kan worden, wordt het onderzoek uitgesteld. Met de behandelende arts wordt dan overeengekomen dat de glycemie strikter geregeld moet worden.  In sommige gevallen kan besloten worden het onderzoek toch door te laten gaan, zeker als de voorgeschreven voorbereiding werd gevolgd, maar nooit als de glycemie erg hoog is.

 

Verslag en beelden

Het verslag vermeldt alle abnormale PET en CT-bevindingen. De conclusie sluit aan op de vraagstelling.  

 

Afspraken

Afspraken kunnen gemaakt worden via het callcenter 011 33 55 66.

 

Digitale communicatie

 1. Zorgverlenersportaal
 2. Elektronische post (Medimail – Hector – eHealthBox)
 3. PACSonWEB (enkel beelden, verslag via eHealth + werking PACSonWEB)