Nierzorg-centrum

Hier worden patiënten met een verminderde nierfunctie opgevolgd. Tijdens je behandeling zal je al dan niet in contact gebracht worden met de nierzorgverpleegkundige. De reden van doorverwijzing kan van zeer uiteenlopende aard zijn en gebeurt in de meeste gevallen door je behandelende nefroloog. De eerste kennismaking gebeurt via een intakegesprek waarin de verpleegkundige tracht af te toetsen welke vorm van ondersteuning je nodig hebt. Dit kan zowel op therapeutisch, educatief of psychosociaal vlak zijn.

 

Binnen de verpleegkundige begeleiding wordt er veel belang gehecht aan een open communicatie. Het doel is om jezelf meer inzicht en betrokkenheid te geven in je eigen behandelplan. Indien mogelijk is het daarom ook interessant om jouw partner, kinderen, broer/zus, vriend(in), … mee te brengen naar de consultatie, zodat ook zij weten wat je behandeling inhoudt en je daarbij kunnen helpen en ondersteunen.

 

Als je wilt, kan je na het intakegesprek een volgende afspraak laten vastleggen. Deze afspraak gebeurt meestal in combinatie met de volgende consultatie met je nefroloog. De termijn waarop je gebruik wenst te maken van de begeleiding kan individueel bepaald worden.

 

Een nierzorgverpleegkundige heeft als doel te functioneren als een vertrouwenspersoon, naast de behandelend nefroloog, op wie je als patiënt steeds kan terugvallen. Om deze reden is de verpleegkundige laagdrempelig bereikbaar, zodat er bij verandering van een situatie kan worden ingespeeld op jouw specifieke behoeften. Als nodig wordt hierover ook overleg gepleegd met je behandelende nefroloog.

 

Nierzorg-educatie

 

Wanneer de nierfunctie evolueert naar een eindstadium zal je doorverwezen worden naar het nierzorg-educatieteam voor het volgen van een nierzorg-educatiedag. Deze doorverwijzing gebeurt meestal door de nefroloog, in samenwerking met de nierzorgverpleegkundige. Vervolgens krijgt de patiënt een uitnodiging:

 

PDF icoonFolder nierzorg - educatie

 

Team

Het nierzorg-educatieteam bestaat uit een groep verpleegkundigen, sociaal werkers en diëtisten.  Deze geven info op maat van de patiënt over de verschillende behandelingen.

 

Doel

  • De patiënt begeleiden doorheen hun ziekteproces
  • en hun ziekte inzicht verruimen
  • Om tenslotte een bewuste keuze te maken over de  behandelingsvorm die het best aansluit met hun levenswijze!

 

Op deze educatiedag krijg je heel wat info te verwerken. Daarom helpt het om de oren en ogen van je familie op de nierzorg-educatiedag mee te brengen. We geven je naargelang de uitleg die je ontvangen hebt ook de infobrochures mee. Op deze manier kan de bekomen informatie thuis nog eens worden nagelezen.

 

Wij hopen op deze wijze een continuïteit van zorg op jouw maat te kunnen aanbieden.

 

Contact

Tel. : 011 33 87 11

E-mail: ...