Nierzorg-centrum

Hier worden patiënten met een verminderde nierfunctie opgevolgd.  Wanneer de nierfunctie evolueert naar een eindstadium zal u doorverwezen worden naar het nierzorg-educatieteam voor het volgen van een nierzorg-educatiedag. Deze doorverwijzing gebeurt meestal door de nefroloog , in samenwerking met de nierzorgverpleegkundige.

 

Vervolgens krijgt de patiënt een uitnodiging:

 

PDF icoonFolder nierzorg - educatie

 

NIERZORG-EDUCATIE:

Het nierzorg-educatieteam bestaat uit een groep verpleegkundigen, sociaal werkers en diëtisten.  Deze geven gericht info op maat van de patiënt over de verschillende behandelingen.

 

Doel:

  • De patiënt begeleiden doorheen hun ziekteproces
  • en hun ziekte inzicht verruimen
  • Om tenslotte een bewuste keuze te maken over de  behandelingsvorm die het best aansluit met hun levenswijze!

 

Op deze educatiedag krijg je heel wat info te verwerken. Daarom helpt het om de oren en ogen van je familie op de nierzorg-educatiedag mee te brengen. We geven je naargelang de uitleg die je ontvangen hebt  ook de infobrochures mee.  Op deze manier kan de bekomen informatie thuis nog eens worden nagelezen.