Nierbiopsie

In veel gevallen kan men maar een juiste diagnose stellen door een stukje nierweefsel onder de microscoop te onderzoeken. Hiervoor wordt met een fijne naald, onder begeleiding van het beeld van een echotoestel, de nier aangeprikt, om een heel klein cilindertje nierweefsel weg te nemen. Het onderzoek gebeurt onder lokale verdoving.

 

Na de nierprik moet de patiënt 24 uur in bed te blijven. De patiënt blijft meestal een drietal dagen in het ziekenhuis. In een zeldzaam geval kan immers een bloeding rond de nier optreden, waarvoor behandeling nodig kan zijn.