Bloedname

Via een bloedname kunnen verschillende afwijkingen als gevolg van een nierziekte opgespoord worden. Ze hangen nauw samen met de hoger vermelde nierfuncties:

 

  • meten van de hoeveelheid afvalstoffen: ureum, creatinine, kalium, fosfor
  • meten van de hoeveelheid natrium
  • meten van de zuurtegraad in het bloed (bicarbonaat)
  • opsporen van stoornissen in de calcium/fosfor verhouding, te veel of te weinig vitamine D, te veel of te weinig parathormoon
  • opsporen van bloedarmoede als gevolg van te weinig erythropoëtine (EPO)

 

Met behulp van een formule rekenen we het serumcreatinine om naar een nierfunctie (uitgedrukt in milliliter per minuut). Hoe hoger het creatinine, hoe lager of slechter de functie of klaring van de nieren. Zo kunnen we de ernst van de nierziekte in kaart brengen.


Klik hier om je eigen klaring te berekenen.

 

Onderstaande grafische voorstelling stelt je in staat de ernst van het nierprobleem te catalogeren.


bloedafname