Bezoekregeling

Tijdens de coronaperiode geldt een licht gewijzigde bezoekregeling. Lees er hier alles over.

 

Voor de ouders en hun kinderen (ouder dan 2 jaar) is er onbeperkt bezoek mogelijk.


Tijdens de eerste 24u na de geboorte mogen grootouders het kindje bezoeken, vergezeld door één of beide ouders.

Een bezoekje mag 10 minuten duren en kan tussen 10u en 20u.

 

Voor het overige bezoek zijn er dagelijks twee bezoekmomenten. Die verlopen vergezeld door één of beide ouders, en dit tussen 15u en 16u en 18u en 19u. Voor andere bezoekers geldt een minimum leeftijd van 12 jaar. Tijdens voedingsmomenten is bezoek niet mogelijk.

 

Tijdens de bezoekmomenten vragen wij je om:

  • je kindje niet uit de couveuse te halen
  • je aandacht enkel te richten op je kindje
  • het bezoek rustig te laten verlopen
  • het wisselen van het bezoek buiten de afdeling te laten gebeuren
  • je bezoek zoveel mogelijk in stilte te laten verlopen om de rust van jouw en andere kindjes niet te verstoren