Ontslagonderzoeken

Voor het ontslag uit het ziekenhuis kunnen bij prematuren, in opdracht van de arts, meerdere standaardonderzoeken uitgevoerd worden. Enkele standaardonderzoeken die mogelijks kunnen gebeuren:

 

  • Een bloedonderzoek
  • Het oogonderzoek (oftalmologisch onderzoek)
  • Het gehooronderzoek (BERA-onderzoek)
  • Een echografisch onderzoek van de schedel
  • Een slaaponderzoek (polysomnografie) op 6 weken gecorrigeerde leeftijd

 

Voor meer informatie omtrent deze ontslagonderzoeken, kan je je tot de arts of verpleegkundige op de afdeling wenden.