Ontslagbrochure

De kinderarts bepaalt wanneer uw kindje klaar is om naar huis te gaan. Wanneer het ontslag wordt gepland, zal u een ontslagbrochure ontvangen. In deze brochure vindt u ook deraadgevingen i.v.m. preventie van wiegendood.

 

Vervolgens krijgt u van de verpleegkundige het ontslagformulier. Op dit formulier staat welke voeding uw kindje thuis nodig heeft en eventueel ook meer informatie over welke medicatie uw kindje thuis verder zal moeten krijgen en hoe u deze moet toedienen. De verpleegkundige zal dit formulier met u overlopen, zodat u de mogelijkheid hebt om vragen te stellen.