Acute Pain Service (APS)

Onder impuls van de dienst anesthesie heeft het Jessa Ziekenhuis op campus Virga Jesse in september 2007 een Acute Pain Service (APS) opgestart. Deze Acute Pain Service telt 2 verantwoordelijke anesthesisten en 2 pijnverpleegkundigen

 

Acute Pain Service richt zich op de pijnbestrijding bij patiënten die recent een operatie hebben ondergaan. Een goede analgesie (verdoving, pijnstilling) maakt een operatie haast pijnloos. Maar ook na de operatie is een goede pijnbestrijding erg belangrijk voor het herstel.

 

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat 75% van de postoperatieve patiënten nog steeds matige tot ernstige pijn hebben. De opstart van deze Acute Pain Service kan leiden tot de toename van het aantal pijnvrije patiënten.

 

Acute Pain Service is een kwaliteitsproject met als doelstellingen:

  • optimaal comfort bieden
  • beter herstel
  • complicaties na de ingreep verminderen
  • snellere revalidatie
  • ondersteuning en begeleiding van verpleegkundigen op de verpleegafdelingen
  • optimalisatie van het gebruik van PCEA/PCIA/PRCA
  • fungeren als vraagbank in verband met postoperatieve pijn
  • deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen

 

De dienstverpleegkundigen zullen steeds aandacht hebben voor jouw pijn. Zij observeren en registreren je pijnbeleving. Wanneer blijkt dat jouw pijn niet onder controle is met de vooropgestelde pijnbestrijding, kunnen zij steeds contact opnemen met de pijnverpleegkundigen van het Acute Pain Service. De pijnverpleegkundigen zullen in overleg met de anesthesisten en je behandelende arts je pijnbestrijding bijstellen, zodat je in de meest comfortabele omstandigheden kan herstellen van jouw operatie.

 

Team

 

Artsen

dr. Stefan Evers Anesthesiologie
dr. Caroline Hens Anesthesiologie
dr. Jean-Paul Ory Anesthesiologie

 

Pijnverpleegkundigen

Rina Mignolet 011 30 90 00 ...
Els Vanderstraeten 011 30 90 00 ...

 

Informatiebrochures

 

PDF icoonAcute pijn service

PDF icoonPCA zelfcontrole over pijn na operatie

PDF icoonPijnbestrijding na operatie