Digestieve oncologie

Digestieve oncologie behelst de vaststelling, oppuntstelling en behandeling van kwaadaardige ziekten van het slokdarm, maag en darmkanaal alsook van de lever, galblaas, galwegen en het pancreas. Binnen de dienst maag- en darmziekten zijn er vier artsen gespecialiseerd in de digestieve oncologie, nl. Dr. Wim Jacobs, Dr. Pascal Peeters, Dr. Elisabeth Stragier en Dr. Daan Walgraeve. Mede gezien de meerderheid van de behandelingen plaatsvindt in het dagziekenhuis worden zij in hun dagdagelijkse werking bijgestaan door Marc Aerts, leidinggevende op het dagziekenhuis en ook werkzaam als oncocoach. 

 

Ziektebeelden

 

Behandelingen

 

Dagziekenhuis