Hepatitis

Hepatitis is een ontsteking van de lever door een willekeurige oorzaak. Hepatitis wordt meestal veroorzaakt door een virus, voornamelijk een van de vijf hepatitisvirussen: A, B, C, D of E. De belangrijkste niet-virale oorzaken van hepatitis zijn overmatig alcoholgebruik en geneesmiddelen.

 

Hepatitis kan acuut verlopen (korter dan een halfjaar) of chronisch.

Chronische hepatitis is een ontsteking van de lever die ten minste een half jaar duurt.
Hoewel chronische hepatitis veel zeldzamer is dan acute hepatitis, kan deze ziekte jaren of zelfs tientallen jaren aanhouden. Chronische hepatitis is vaak een ziekte die mild verloopt, geen symptomen en niet veel leverbeschadiging veroorzaakt. In sommige gevallen wordt de lever echter langzaam aangetast door de voortdurende ontsteking. Dit leidt uiteindelijk tot cirrose en leverinsufficiëntie.

 

Het hepatitis-A-virus wordt overgebracht via de ontlasting van de één naar de mond van de ander. Een dergelijke overdracht is meestal het gevolg van slechte hygiëne. Vooral in ontwikkelingslanden komen door water of voedsel overgebrachte hepatitis-A-besmettingen veel voor. Soms is het eten van rauwe schelpdieren de oorzaak. De meeste hepatitis-A-infecties veroorzaken geen symptomen en gaan onopgemerkt voorbij.

 

Het hepatitis-B-virus wordt minder gemakkelijk overgebracht dan het hepatitis-A-virus. Het virus kan via besmet bloed of besmette bloedproducten worden overgedragen. In Europa is bloedtransfusie echter zelden de oorzaak van besmetting met het hepatitis-B-virus, omdat voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen om besmetting via bloed te voorkomen. Vaak vindt overdracht plaats tussen drugsgebruikers die dezelfde naalden gebruiken of via seksueel contact tussen zowel heteroseksuele als homoseksuele partners. Zwangere vrouwen met hepatitis B kunnen het virus tijdens de geboorte overdragen op hun baby. Hepatitis B kan worden overgebracht door gezonde mensen die chronisch drager zijn van het virus. In veel gevallen is de oorzaak van hepatitis onbekend.

 

Het hepatitis-C-virus veroorzaakt minstens 80% van de gevallen van hepatitis ten gevolge van bloedtransfusie. Het virus wordt het meest overgebracht door drugsgebruikers die elkaars naalden gebruiken. Overdracht via seksueel contact is zeldzaam. Hepatitis C is verantwoordelijk voor veel gevallen van chronische hepatitis en enkele gevallen van cirrose en leverkanker.

 

Het hepatitis-D-virus komt alleen voor als coïnfectie bij hepatitis B en maakt de infectie met hepatitis B ernstiger. Drugsverslaafden lopen een relatief groot risico.

 

Het hepatitis-E-virus veroorzaakt af en toe epidemëeen die vergelijkbaar zijn met epidemieën die door hepatitis A zijn veroorzaakt. Tot nu toe zijn deze epidemieën alleen in ontwikkelingslanden voorgekomen.