Appendicitis

Appendicitis is de ontsteking van appendix. Deze aandoening treft ongeveer 7% van de bevolking. Ze kan op alle leeftijden voorkomen, maar vooral tussen 5 en 24 jaar, met een piek rond 6 jaar.

 

Symptomen

De symptomen van een ontstoken appendix kunnen sterk uiteenlopen en zijn niet altijd duidelijk herkenbaar. Een zorgvuldige opsporing is nochtans belangrijk, vooral bij een acute appendicitis die dreigt open te barsten (perforeren).

  • De ontsteking veroorzaakt erge buikpijn, in het begin in de buurt van de navel, later rechtsonder in de buik. Soms bevindt de appendix zich echter op een andere plaats en kan de pijn ook elders opduiken.
  • Andere symptomen zijn misselijkheid, soms braken, lichte koorts en diarree.
  • Na enkele uren treedt ook pijn op bij het aanraken van de buik.

 

Behandeling

Indien de appendix ontstoken is, moet hij operatief worden verwijderd. Dit moet meestal zo snel mogelijk na het opduiken van de eerste symptomen gebeuren om te vermijden dat de appendixwand openbreekt en de inhoud in de buikholte terecht komt. Dit kan een levensbedreigende ontsteking van het buikvlies veroorzaken.
Afhankelijk van de ernst van de ontsteking zal de chirurg een klassieke operatie dan wel een kijkoperatie uitvoeren. Na 1 à 2 dagen mag men normaal het ziekenhuis verlaten. Het herstel duurt maximaal enkele weken.