Plaatsen van een PEG-sonde

Doel van de ingreep

De PEG (Percutane Endoscopische Gastrotomie)-sonde kan gebruikt worden om voeding toe te dienen als door vernauwingen in de mond, keelholte of slokdarm het eten en drinken niet goed lukt. Een andere reden kan zijn dat u zich ten gevolge van slikklachten continu verslikt, waardoor steeds weer een longontsteking ontstaat. Een PEG-sonde kan ook dienen om darmsappen te laten aflopen als de maag en dunne darm niet goed werken. Een PEG-sonde maakt langdurig gebruik van een maagsonde via de neus overbodig.

 

Belangrijk

Bloedverdunnende, ontstekingsremmende en pijnstillende medicijnen kunnen de kans op bloedingen vergroten en moeten bij voorkeur gedurende enkele dagen voor de ingreep niet worden ingenomen. Overleg dit vooraf met uw behandelend arts. Stop nooit op eigen initiatief met uw medicijnen!
Als u ‘s morgens medicijnen gebruikt, vraag dan aan uw arts hoe u het medicijngebruik kunt aanpassen. Dit geldt met name voor diabetespatiënten.
Als u een hartklepafwijking of een hartklepprothese heeft, waarvoor de cardioloog u heeft geadviseerd bij ingrepen antibiotica te gebruiken, meld dit dan van tevoren aan de arts die het plaatsen van de pegsonde aanvraagt.

 

Voorbereidingen

De ingreep kan alleen goed uitgevoerd worden als uw slokdarm en maag leeg zijn. Wij verzoeken u de dag voor de ingreep vanaf 24.00 uur 's nachts niet meer te eten en te drinken.

Voordat de ingreep begint, krijgt u op de afdeling antibiotica via het infuus. Hiermee worden eventuele ontstekingen voorkomen.

U kunt het beste kleding dragen, die makkelijk te verschuiven is.

 

De ingreep 

De behandeling begint met een kijkonderzoek van de maag (een endoscopie).
U wordt gevraagd om losse gebitsdelen uit te doen. U krijgt een bijtring in uw mond ter bescherming van uw tanden en de endoscoop. De arts brengt de endoscoop achter in uw keel en schuift hem langzaam verder de maag in. Dit is voor de meeste mensen een moeilijk moment omdat men kokhalsneigingen krijgt. Door rustig te ademen en zoveel mogelijk te ontspannen, gaat dit over. U houdt voldoende ruimte in de keelholte over om normaal te kunnen ademen door mond en neus. Tijdens de ingreep blaast de arts via de endoscoop lucht in om de slokdarm en de maag te ontplooien en zo beter te kunnen kijken. Dit kan een vol gevoel geven.

Met de endoscoop wordt de plaats voor de PEG-sonde in de maag bepaald. Op die plek wordt de PEG-sonde aangeprikt. De plaats voor de opening is meestal iets boven de navel in het midden van de buik of iets links daarvan. Na verdoving van de huid en buikwand wordt een kleine snee gemaakt, waarna met behulp van een trekdraad de pegsonde op zijn plaats gebracht wordt. Een fixatieschijfje op de buik zorgt ervoor dat de maag en buikwand tegen elkaar getrokken worden.

 

Duur van de ingreep

De voorbereiding en de ingreep nemen ongeveer 30 tot 45 minuten in beslag.

 

Na de ingreep

  • Na de ingreep wordt met de arts en de diëtist overlegd wanneer gestart kan worden met voeden. Dat is in principe de volgende dag. De voor u juiste voeding wordt bepaald door uw behandelend arts in overleg met de diëtist.
  • De medicijnen die u normaal gebruikt kunnen in de meeste gevallen via de PEG-sonde gegeven worden. De behandelend arts informeert u hierover.
  • Om de wonde te verzorgen strijkt u dagelijks een gaasje met huidontsmettingsmiddel (jodium of alcohol 70%) langs de wonde van binnen naar buiten. Het splitgaas moet dagelijks vervangen worden
  • De huid rond de maagsonde kan wat rood zien
  • Na een week is de maag goed met de buikwand verkleefd.
  • Het is mogelijk dat u een rauw gevoel in de keel ervaart, zeker als u tijdens de ingreep enige malen flink heeft moeten kokhalzen. Dit gevoel zakt vrij snel af.
  • Ook kunt u een opgeblazen gevoel hebben ten gevolge van de ingeblazen lucht. Dit kan leiden tot opboeren, winderigheid en krampen. Meestal is dit na enkele uren weer verdwenen.
  • Er bestaat een kleine kans dat er wat maagsap langs de prikplaats lekt. Daarom mag de maagsonde de eerste 12 tot 24 uur nog niet gebruikt worden voor voeding. Dat mag pas wanneer de arts de buikwand heeft beoordeeld.