Evacuerende punctie

Tijdens een evacuerende punctie wordt vocht afgenomen om de patiënt te ontlasten.