Toekenning van CP aan externe sprekers op LOK’s en aan sprekers en moderatoren op navormingsactiviteiten

1. Externe sprekers op LOK's

 

Een arts die als externe spreker op een LOK wordt uitgenodigd, kan hiervoor maximum 2 CP krijgen (1 CP voor vergaderingen van minder dan 2 uur, 2 CP voor vergaderingen van 2 uur en meer) op basis van een attest afgeleverd door de LOK-verantwoordelijke.

 

Indien de CP voor de vergadering verdubbeld worden (wanneer de vergadering ingaat op de intitatieven van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP)), dan is dat ook het geval voor de externe spreker (maximum 4 CP).

Iemand die in zijn eigen LOK spreekt, krijgt hiervoor geen CP.

 

De verantwoordelijke arts van de LOK attesteert de hoedanigheid van de externe spreker op het individueel aanwezigheidsblad onder het punt 3) Deelname overige activiteiten. Als erkenningsnummer van de activiteit geldt het nummer van de LOK waarop de externe spreker is uitgenodigd. Als rubriek geldt rubriek 8 (zie rooster). Onder "Benaming van de cursus" wordt het onderwerp van de LOK-vergadering vermeld.

 

2. Sprekers en moderatoren op navormingsactiviteiten

 

Een arts die als spreker en/of moderator op een erkende navormingsactiviteit fungeert, kan het dubbel aantal CP bekomen dan wat is toegekend aan de activiteit, met een maximum van 2 supplementaire CP per activiteit, zonder dat dit dossier moet worden voorgelegd aan een paritair comité of aan de werkgroep ethiek en economie.

 

  • Voor een activiteit waaraan 2 CP of minder zijn toegekend, krijgt de arts bijgevolg het aantal aan de activiteit toegekende CP in zijn hoedanigheid als deelnemer aan de activiteit en daarboven nogmaals het aantal aan de activiteit toegekende CP in zijn hoedanigheid als spreker en/of moderator op de activiteit, beide op basis van een attest van de inrichtende organisatie.

 

  • Voor een activiteit waaraan meer dan 2 CP zijn toegekend, krijgt de arts het aantal aan de activiteit toegekende CP in zijn hoedanigheid als deelnemer aan de activiteit en daarboven 2 CP in zijn hoedanigheid als spreker en/of moderator op de activiteit, beide op basis van een attest van de inrichtende organisatie.

 

Indien de navormingsactiviteit is erkend in de rubriek 6 "Ethiek en Economie", attesteert de inrichtende organisatie de hoedanigheid van deelnemer en spreker en/of moderator op het individueel aanwezigheidsblad onder het punt 2) Deelname aan activiteiten inzake ethiek en economie. Als rubrieken gelden dan rubriek 6 en rubriek 8 en/of 9 (zie rooster). Het aantal verkregen CP in de hoedanigheid van spreker en/of moderator worden gecomptabiliseerd als activiteit inzake ethiek en economie.

 

Indien de navormingsactiviteit is erkend in de rubrieken 1, 2, 3, 4 of 5, attesteert de inrichtende organisatie de hoedanigheid van deelnemer en spreker en/of moderator op het individueel aanwezigheidsblad onder het punt 3) Deelname overige activiteiten. Als rubrieken gelden dan, alnaargelang het type van de activiteit, rubriek 1, 2, 3, 4 of 5 en rubriek 8 en/of 9 (zie rooster).

 

Supplementaire CP die bekomen worden als spreker, kunnen niet gecumuleerd worden met de CP bekomen als moderator.

 

Indien het aantal CP hoger ligt of indien de administratie moeilijkheden heeft met een interpretatie terzake, wordt het dossier voorgelegd aan het betrokken paritair comité of de werkgroep ethiek en economie.

 

Nieuw - Voor artsen die als spreker en/of moderator fungeren op meerdere navormingsactiviteiten, georganiseerd op verschillende data maar handelend over eenzelfde specifiek onderwerp, kunnen per jaar slechts voor één van deze navormingsactiviteiten op het aanwezigheidsblad CP worden geattesteerd.

 

© RIZIV-INAMI 2007

Beding van afwijzing van aansprakelijkheid

webmaster