laboratoriumanalyses

Meer informatie over verschillende laboratoriumanalyses (aard en hoeveelheid van het vereiste staal, frequentie van uitvoering, ...) vindt u hier: Laboratoriumanalyses: overzicht en informatie.

 

Sommige laboratoriumanalyses worden niet terugbetaald door het RIZIV. Deze analyses worden rechtstreeks aangerekend aan de patiënt en dit via een pseudonomenclatuurnummer. De tarieven van deze analyses vindt u in deze lijst.

 

De resultaten van de onderzoeken laten de huisarts of specialist toe om een welbepaalde ziekte vast te stellen of uit te sluiten (diagnose), om een ziekteproces op te volgen (follow-up), om het effect van een behandeling na te gaan of om aan ziektepreventie te doen.