laboratoriumanalyses

Bloedafnames

Op campus Virga Jesse kan je terecht voor een bloedafname op weekdagen van 8 tot 20u en op zaterdag van 8 tot 12u. Op campus Salvator kan je dan weer terecht op weekdagen van 8 tot 17u.

Je kan je voor een bloedafname aanmelden aan de balie van het klinisch laboratorium. Gelieve je identiteitskaart en het aanvraagformulier van je arts mee te brengen.

Andere onderzoeken 

Andere onderzoeken die worden uitgevoerd zijn de Orale GlucoseTolerantieTest (OGTT)  en de glucose challenge test bij zwangere vrouwen, de zweettest bij kinderen, beenmergpuncties en botbiopsies. De zweettest, beenmergpuncties en botbiopsies worden enkel uitgevoerd op de campus Virga Jesse.

Hoe gebeurt dit?

Ambulante patiënten moeten een afspraak maken voor het afnemen van bloedstalen, MRSA-wissers en de collectie van urinestalen op de afdeling bloedafname. Een afspraak kan gepland worden via de centrale raadplegingsbalie 011 33 55 77 van 8u tot 18u45.

Meer informatie over verschillende laboratoriumanalyses (aard en hoeveelheid van het vereiste staal, frequentie van uitvoering, ...) vind je hier: Laboratoriumanalyses: overzicht en informatie.

 

Sommige laboratoriumanalyses worden niet terugbetaald door het RIZIV. Deze analyses worden rechtstreeks aangerekend aan de patiënt en dit via een pseudonomenclatuurnummer. De tarieven van deze analyses vind je in deze lijst.

 

De resultaten van de onderzoeken laten de huisarts of specialist toe om een welbepaalde ziekte vast te stellen of uit te sluiten (diagnose), om een ziekteproces op te volgen (follow-up), om het effect van een behandeling na te gaan of om aan ziektepreventie te doen.