Jessa Travel Clinic

 

dws_vaccinatiecentrum_tropical beach De taken van de Jessa Travel Clinic zijn wettelijk vastgelegd. De Jessa Travel Clinic organiseert een raadpleging voor personen die een reis naar het buitenland plannen. Daarnaast geeft het centrum ook telefonisch en schriftelijk advies.

 

De Jessa Travel Clinic werkt nauw samen met huisartsen, apothekers, reisorganisaties en de Wetenschappelijke Studiegroep voor Reisgeneeskunde met hierin vertegenwoordigers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

 

Uitgebreide info vind je op de deelwebsite van de Jessa Travel Clinic