Wat kan u doen

Hieronder vind je tal van praktische tips om zelf bij te dragen aan een goede hygiëne.

 

Hygiëne

 

Handhygiëne

Niet alleen voor de zorgverlener, ook voor jou als patiënt of bezoeker is een goede handhygiëne belangrijk. Reinig je handen dus vóór het eten en zeker na gebruik van het toilet. Dat is de gouden regel! Op die manier neem je zo weinig mogelijk microben uit de omgeving op en draag je deze niet over op andere personen.

Bezoekers die in contact komen met de patiënt moeten voor en na contact met de patiënt of zijn onmiddellijke omgeving handhygiëne uitvoeren om de overdracht van microben tegen te gaan en zorginfecties te voorkomen.

 

Bezoekers die in contact komen met de patiënt moeten voor en na contact met de patiënt of zijn onmiddellijke omgeving handhygiëne uitvoeren om de overdracht van microben tegen te gaan en zorginfecties te voorkomen.

 

Hoesthygiëne

Veel virussen en bacteriën worden door de lucht overgedragen onder andere via niezen en hoesten. Het toepassen van een goede hoesthygiëne voorkomt verspreiding van deze microben. Je volgt hiervoor best volgende stappen.

    • Hou een papieren wegwerpzakdoek voor de mond en de neus bij hoesten en niezen.
    • Bewaar tijdens het hoesten of niezen voldoende afstand met andere personen (1 tot 1,5 meter) en hoest met een afgewend gezicht.
    • De papieren zakdoek één keer gebruiken en daarna weggooien in de vuilnisbak.
    • Was de handen nadien met water en zeep of gebruik handalcohol.

 

Geen zakdoek bij de hand?

Hou dan de handen, voorarm of schouder voor de neus en de mond. Nadien worden de handen gewassen met water en zeep of ontsmet met handalcohol.

 

Dit is altijd, maar in het bijzonder tijdens de coronacrisis meer dan ooit van tel. Raadpleeg ook ons stappenplan en ons uitgebreid beschermingsbeleid voor meer informatie.

 

PDF icoonPoster Nies- en hoesthygiëne

 

Spreek zorgverleners aan

Ook u kan een belangrijke rol spelen door partner te worden van artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel in uw eigen zorg. Spreek de zorgverleners en andere medewerkers aan over het belang van handhygiëne. Durf hen te vragen of ze hun handen hebben ontsmet alvorens u te behandelen of te verzorgen. Laat ook blijken dat u het apprecieert wanneer ze hun handen ontsmetten.

 

Voorbereiding heelkundige ingreep

Word jij of een familielid binnenkort geopereerd? Een goede lichaamshygiëne vermindert het risico op infecties.

 

Onderstaande brochure beschrijft tal van tips en adviezen die je best opvolgt om de operatie en de daaropvolgende herstelperiode zo vlot mogelijk te laten verlopen. We geven je hygiënische richtlijnen die je thuis moet volgen als voorbereiding op een operatie.

 

PDF icoonHygienemaatregelen voor een operatie