Pijn

Elke dag ondergaan heel wat mensen in ons ziekenhuis een operatie. Dankzij een goede verdoving gebeurt dat vrijwel pijnloos. Ook een goede pijnstilling na de operatie is noodzakelijk.  Hevige pijn veroorzaakt immers een stressrespons in het lichaam met o.a. een negatieve invloed op de stolling, wondheling, comfort,… Het verhindert een vlot herstel, terugkeer naar huis  en doet de kans op het ontwikkelen van chronische pijn toenemen.

 

Pijn is echter van patiënt tot patiënt verschillend. In het Jessa Ziekenhuis vinden we uw  pijn een belangrijke parameter. Daarom wordt pijn hier systematisch gemeten en geregistreerd.

 

Dit gebeurt met behulp van de numerieke pijnschaal (NRS), een methode waarbij de patiënt een cijfer geeft aan de pijn. Als de verpleegkundige bij u langskomt, geeft u een cijfer tussen 0 (geen pijn)  en 10 (ergst denkbare pijn) aan uw pijn.

 

0 betekent geen pijn

1-3 betekent milde pijn

4-6 betekent matige pijn

7-9 betekent ernstige pijn

10 betekent de ergst denkbare pijn

 

U kan nooit een verkeerd cijfer geven, het gaat immers om de pijn die ú ervaart.

Optimale pijnstilling beoogt dus dat u zonder veel pijn kan hoesten, bewegen, diep inademen.

 

Soorten pijnbehandeling

 

Pijnstillers per tablet en/of zetpil
Deze geven we op vaste tijden. Het gebruik van pijnstillers op vaste tijden geeft een continu pijnstillend effect en vormt daarmee de basis van de pijnbehandeling. Het is belangrijk dat u deze aangeboden pijnstillers systematisch inneemt  (ook als u geen pijn ervaart). Voelt u toch nog matige tot hevige pijn? Verwittig dan de verpleegkundige, die kan u nog iets extra geven tegen de pijn.

 

Pijnstillers per injectie/infuus

 

Pijnstillers via een PCA-pomp (Patient Controlled Analgesia)

  • PCEA:  Pijnstilling die we continu toedienen via een epidurale katheter
  • PCIA: Pijnstilling  via een infuus  die u zelf  op een veilige manier kan doseren.

 

Zenuwblokkades (o.a.  Interscaleen blokkade, …)
Bij zenuwbloks verdoven we de zenuwen of zenuwknooppunten. Zo kunnen we bijvoorbeeld met een interscaleen-blokkade de zenuwen naar uw arm verdoven ter hoogte van uw hals.

 


Laatste aanpassing: 25 mei 2016