Patiënt aan het woord

_MJB5654 We willen graag alle (groepen van) patiënten een stem geven en dat lukt niet met schriftelijke bevragingen alleen. We passen dus ook andere methodes toe om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw ervaringen tijdens het verblijf in ons ziekenhuis.

 

Jaarlijks organiseren de diensten geriatrie en psychiatrie een aantal interviews, zowel met familie als met patiënten zelf. De informatie die we hieruit halen, bespreken we met het hele team. Opmerkingen en suggesties zijn er om van te leren.

 

Ook via focusgesprekken gaan we de dialoog aan. Willekeurig geselecteerde patiënten praten met elkaar over hun ervaringen tijdens een zorgtraject. Een onafhankelijk iemand modereert. Zo willen we uit ervaringen van patiënten leren waar zorgtrajecten voor verbetering vatbaar zijn.

 

De Vlaamse overheid nam het initiatief voor een stakeholdersoverleg. Belanghebbenden geven over ziekenhuisbrede thema’s advies aan de raad van bestuur. Dat advies kan net zo goed over fundamentele opties zoals het beleidsplan gaan als over heel concrete thema’s, bijvoorbeeld het jaarverslag van de ombudsdienst. Zowel het Vlaams Patiëntenplatform, ziekenfondsen, lokale artsen als welzijnsorganisaties vaardigen (externe) stakeholders af. De Universiteit Hasselt begeleidt het overleg.

 

Het initiatief kan ook uitgaan van de patiënt. Dat mondt uit in borden met mooie kaartjes en woorden van dank, maar ook in klachten bij de ombudsdienst.

 


Laatste aanpassing: 25 mei 2016