Jessa Patiëntgericht

In het Jessa Ziekenhuis dragen we sinds jaar en dag patiëntgerichtheid hoog in het vaandel. Daar wordt op verschillende manieren aan gewerkt. Enerzijds houden we intern het thema levend dank zij ons charter Jessa Patiëntgericht. Anderzijds peilen we 2 keer per jaar naar de tevredenheid van onze patiënten. Dit doen we enerzijds aan de hand van de Vlaamse Patiëntenpeiling, en anderzijds door in dialoog te gaan met onze patiënten tijdens interviews of focusgesprekken.

 

De Vlaamse Patiëntenpeiling werd opgesteld door het Vlaams Patiëntenplatform en wordt gebruikt door de meeste Vlaamse ziekenhuizen in het kader van het Vlaamse indicatorenproject VIP2.

 

Naast de Vlaamse Patiëntenpeiling zijn er ook nog andere initiatieven waarmee we de vinger aan de pols trachten te houden. Zo zijn er een aantal diensten die, omwille van de specifieke werking van hun dienst, een eigen tevredenheidsonderzoek organiseren. Dit is bv. het geval voor de neonatale zorgeenheid, de spoedafdeling, het klinisch laboratorium, de chirurgische daghospitalen en het revalidatiecentrum op campus St.-Ursula.  

 

Op basis van de feedback van onze patiënten gaat de dienst kwaliteit en patiëntveiligheid samen met de zorgverleners aan de slag.

 


Laatste aanpassing: 25 mei 2016