Carotis endarterectomie bij asymptomatische carotis stenose (2012-2016): 361 patiënten

Mediane leeftijd

72 jaar (range: 47-92)

Gemiddelde leeftijd

71 jaar (± 8,1)

Mediane hospitalisatieduur

3 dagen (range: 1-99)

 

Complicaties (*)

30-dagen postoperatieve beroertes (CVA)

1,4%

30-dagen sterfte

0%

Transiënte ischemische aanvallen (TIA)

0,3%

Definitieve schade craniale zenuwen (controle na > 1 jaar)

0,6%

Hartinfarcten

0%

Bloedingen

5,3%

Wondinfecties

0,6%

 

statistieken carotis

 

 

Evolutie aantal ingrepen 2012 – 2016 (2012 geen volledig jaar)

Evolutie aantal ingrepen 2012 – 2016

 


* Internationale richtlijnen geven aan dat het 30-dagen sterfte en beroertecijfer voor carotis endarterectomie bij asymptomatische patiënten onder de 3% moet zijn (Brott et al. Stroke 2011). Voor de periode 2012-2016 zitten we op 1,4%.