De kwaliteit van de Vlaamse ziekenhuizen in kaart gebracht

De kwaliteit van de Vlaamse ziekenhuizen in kaart gebracht

In het Jessa Ziekenhuis maken we gebruik van kwaliteitsindicatoren om na te gaan hoe het gesteld is met de kwaliteit van zorg. Naast ziektespecifieke informatie, zijn er een aantal aspecten van de zorg die breder gaan dan één bepaalde aandoening en die iets zeggen over de volledige ziekenhuiswerking. Voorbeelden zijn handhygiëne, volledigheid van geneesmiddelenvoorschrift en het correct identificeren van patiënten. Deze ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren gaan over elementen die de zorg voor alle patiënten in het ziekenhuis beïnvloeden.

 

Vlaams Indicatorenproject

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) meet de kwaliteit van zorg in de Vlaamse algemene ziekenhuizen. De ziekenhuizen kiezen zelf of en welke indicatoren ze meten. Resultaten verschijnen (als het ziekenhuis daarvoor kiest) op www.zorgkwaliteit.be. In het Jessa Ziekenhuis kiezen wij ervoor om transparant deze data te communiceren. Deze website biedt patiënten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken. Met de indicatoren wil de Vlaamse overheid samen met de sector de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart brengen en verbeteren. Ziekenhuizen kunnen de informatie intern gebruiken (naar hun professionals) of zich met elkaar vergelijken, ook op internationaal niveau. De informatie helpt een patiënt ook om, in overleg met zijn arts, een overwogen keuze te maken voor een bepaald ziekenhuis.

 


Laatste aanpassing: 29 juni 2020